Damm Damm house s.r.o.house s.r.o.

Damm Damm house s.r.o.house s.r.o.

Zmluva o reklame, propagačnej činnosti a inzercii uzavretá podľa § 269 ods.2 a nasl. Obchodného zákonníka a zákona č.147/2001 Z.z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov Zmluvné strany Objednávateľ :                 Damm house s.r.o. Dr. V. Clementisa 376/4 979 01 Rimavská Sobota IČO:  50 315 064 Pokytovateľ:                  MŠK Rimavská Sobota Štadión…

Zmluva o reklame Tauris

Zmluva o reklame Tauris

zmluva o vykonaní reklamy [uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)] 1.                  Zmluvné strany Zmluvné strany Obstarávateľ: So sídlom:        ul. štadión 2/1081, 97901 IČO:                44 628358 IČ DPH:           SK2022767120             (ďalej len „Obstarávateľ“) Objednávateľ: 1.2       TAURIS, a.s. So sídlom:        Potravinárska 6, 979 01 Rimavská…

Zmluva o reklame B2B

Zmluva o reklame B2B

Zmluva o reklame B2B Zmluva o reklame, propagačnej činnosti a inzercii uzavretá podľa § 269 ods.2 a nasl. Obchodného zákonníka a zákona č.147/2001 Z.z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov Zmluvné strany Objednávateľ : B2B-Services a.s. Nové Záhrady I 13/A 82105 Bratislava IČO: 36726893 DIČ: 2022321070 IČDPH: SK2022321070 Bankový účet: SK83 0900 0000…

Zmluva o reklame Rs Clinic

Zmluva o reklame Rs Clinic

Zmluva o reklame Rs Clinic Zmluva o reklame, propagačnej činnosti a inzercii uzavretá podľa § 269 ods.2 a nasl. Obchodného zákonníka a zákona č.147/2001 Z.z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov Zmluvné strany Objednávateľ :                 OZDent s.r.o.                  RS Clinic                                                Francisciho 3                                                Rimavská Sobota 97901 IČO:  50197517 Pokytovateľ:    …

Zmluva o reklame Graphic

Zmluva o reklame Graphic

Zmluva o reklame Graphic Zmluva o reklame, propagačnej činnosti a inzercii uzavretá podľa § 269 ods.2 a nasl. Obchodného zákonníka a zákona č.147/2001 Z.z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov Zmluvné strany Objednávateľ :                 Graphic s.r.o.                                                Tomašíkova 401/11 Rimavská Sobota 97901 IČO:  51 218 721 Pokytovateľ:                  MŠK Rimavská Sobota Štadión…

Zmluva o reklame Dammhouse

Zmluva o reklame Dammhouse

Zmluva o reklame Dammhouse Zmluva o reklame, propagačnej činnosti a inzercii uzavretá podľa § 269 ods.2 a nasl. Obchodného zákonníka a zákona č.147/2001 Z.z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov Zmluvné strany Objednávateľ :                 Damm house s.r.o. Dr. V. Clementisa 376/4 979 01 Rimavská Sobota IČO:  50 315 064 Pokytovateľ:    …

Zmluva o reklame Fabrika

Zmluva o reklame Fabrika

Zmluva o reklame Fabrika Zmluva o reklame, propagačnej činnosti a inzercii uzavretá podľa § 269 ods.2 a nasl. Obchodného zákonníka a zákona č.147/2001 Z.z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov Zmluvné strany Objednávateľ :                 Fabrika s.r.o.                                                 Čerenčianska 2778, 979 01 Rimavská Sobota IČO:  46698221 Pokytovateľ:                  MŠK Rimavská Sobota Štadión…

Zmluva o reklame Miraxis

Zmluva o reklame Miraxis

Zmluva o reklame Miraxis Zmluva o reklame, propagačnej činnosti a inzercii uzavretá podľa § 269 ods.2 a nasl. Obchodného zákonníka a zákona č.147/2001 Z.z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov Zmluvné strany Objednávateľ :                 Miraxis s.r.o Dr. V. Clementisa 4754 979 01 Rimavská Sobota IČO:  48092398 DIČ: 2120046577 IČ DPH SK2120046577…

BBSK podpora

BBSK podpora

Podpora BBSK Rozvíjanie športových aktivít mládeže v Rimavskej Sobote, „S finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja“ Zmluva č. 1004/2023/ODDDO o  poskytnutí finančnej dotácie na rok 2023 uzavretá podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a na základe  Všeobecne záväzného nariadenia Banskobystrického samosprávneho kraja č. 25/2014 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov BBSK…