Správy

Damm Damm house s.r.o.house s.r.o.

2024.02.23.

Zmluva o reklame, propagačnej činnosti a inzercii uzavretá podľa § 269 ods.2 a nasl. Obchodného zákonníka a zákona č.147/2001 Z.z....

Read More

BBSK

2023.10.20.

BBSK finančná podpora futbalové lopty

Read More

Zmluva o reklame Tauris

2023.09.24.

zmluva o vykonaní reklamy [uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len...

Read More

Zmluva o reklame B2B

2023.09.24.

Zmluva o reklame B2B Zmluva o reklame, propagačnej činnosti a inzercii uzavretá podľa § 269 ods.2 a nasl. Obchodného zákonníka...

Read More

Zmluva o reklame Rs Clinic

2023.09.24.

Zmluva o reklame Rs Clinic Zmluva o reklame, propagačnej činnosti a inzercii uzavretá podľa § 269 ods.2 a nasl. Obchodného...

Read More

Zmluva o reklame Graphic

2023.09.24.

Zmluva o reklame Graphic Zmluva o reklame, propagačnej činnosti a inzercii uzavretá podľa § 269 ods.2 a nasl. Obchodného zákonníka...

Read More